Landgoed - Historie

pic31.jpg

Landgoed Noordenhoek is gelegen in een meander van de rivier de Linge, ten noorden van Deil. Toen vanaf 1200 de Lingedijken zijn aangelegd heeft het Betuwse landschap zich hier volop ontwikkeld. Het dorpje Deil is ontstaan vanuit een nederzetting in de bronstijd op de zuidelijke oeverwal van de Linge. De Hervormde kerk heeft een toren van Romaanse oorsprong. In vroeger tijden heeft het dorpje zeven kastelen, of versterkte huizen, gekend. Wat nu nog aan deze huizen herinnert is de (gedeeltelijk gedempte) gracht van Bulckesteyn en de gracht met toegangshek van Palmesteyn.

pic34.jpg pic33.jpg pic35.jpg pic36.jpg pic32.jpg

Uit archeologische vondsten (zoals bijvoorbeeld een kogelpot) blijkt de historie terug te gaan tot de 12e eeuw. Uit proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de nog aanwezige funderingen dateren uit omstreeks 1300. De laatste resten van het kasteeltje zijn rond 1840 afgebroken.

In 1668 kocht het echtpaar Van Ham-van der Woude het kasteel Palmesteyn met het ten noorden daarvan gelegen huis de Noordenhoek en de boerderij ’t Geyn ten westen daarvan. Door het huwelijk van de erfdochters van dit echtpaar vererfde de Noordenhoek aan de familie Van Everdingen, en het kasteel Palmesteyn met ’t Geyn aan de familie Verstegen. Na afbraak van het kasteel en gedeeltelijke afbraak van de boerderij met koetshuis ’t Geyn, konden deze gronden in de 19e eeuw weer met de Noordenhoek verenigd worden.

Het oude huis Noordenhoek is afgebroken en herbouwd in Neo- Renaissancestijl in 1898. Het huis kijkt uit over het terrein van Palmesteyn en de Linge. Het hele terrein rondom het huis is in vroeger eeuwen op vloedvrije hoogte gebracht en maakt onderdeel uit van de Appeldijk langs de Linge. De oppervlakte van Landgoed Noordenhoek beslaat van oudsher ongeveer 60 ha. Ten behoeve van de boerderij wordt er aan de overzijde van de Linge en in het Deilse veld ongeveer 40 ha grond bij gepacht.

Op Palmesteyn werden in de achttiende eeuw paarden gefokt voor de Pruisische legers. Tot eind jaren 60 werd het grootste deel van de gronden verpacht als hooiland, akkerland en voor de fruitteelt. Tegenwoordig worden er op de Noordenhoek Franse Blonde d’Aquitaine vleesstieren gehouden op ecologische wijze; de stieren staan in potstallen op stro, en lopen van het voorjaar tot het najaar in de uiterwaarden. Dit heerlijke rundvlees is te verkrijgen bij het in 1995 opgerichte bedrijf Palmesteyn Handelsonderneming BV. Meer hierover kunt u lezen bij ‘Palmesteyn Vlees’.