Herbouw - Palmesteyn

Palmesteyn_wapensteen-van_Tuyl.jpgHet rond 1840 gesloopte kasteeltje Palmesteyn heeft vanaf ca 1300 landschappelijk de Noordelijke hoek van Deil bepaald. Het in 1898 herbouwde landhuis Noordenhoek heeft deze functie na de sloop overgenomen. Nadat het “Bestemmingsplan Palmesteyn Deil” in de zomer van 2010 is vastgesteld, is de herbouw van de middeleeuwse kern van de Noordenhoek weer mogelijk geworden. Met de sloop is een deel van het kasteeltje in de gracht gestort, waardoor er een dam naar het eiland is gevormd. In de grachtoever is in 2005 een 16e eeuwse wapensteen gevonden van het riddermatige geslacht Van Tuyll, welke familie zeer waarschijnlijk ook het kasteel rond 1300 gebouwd heeft. De eerste van Tuyll die zich naar Palmesteyn ging noemen was Joan van Tuyll van Palmestein. Hij huwde in de eerste helft van de 15e eeuw N. van Everdingen. Deze familie heeft vermoedelijk tot begin 17e eeuw het Palmesteyn bewoond.
De middeleeuwse funderingen van onder andere het poortgebouw liggen nog op ruim anderhalve meter onder het maaiveld. De herbouw zal “non- destructief” geschieden; dat wil zeggen zonder aantasting van de archeologische waarden.

DSCN0829-170.JPG DSCN1015-170.JPG DSCN1024-170.JPG palmesteyn-2.jpg palmesteyn-3.jpg Van_Tuyll_tot_Palmestein_02_blz_279-170.jpg

Het te herbouwen kasteeltje biedt plaats aan drie zeer grote wooneenheden, die in erfpacht zullen worden uitgegeven. Een grote schuur naar voorbeeld van het (in 1936 vervangen) koetshuis op de Noordenhoek zal als garage dienst doen. Elke woning heeft een tuin op het zuiden, waarvan er twee grenzen aan de gracht. Op dit moment worden de definitieve plannen voor herbouw en de voorwaarden nader uitgewerkt.